SAgiK Tävling – information och status

Just nu är SAgiK Tävling väldigt segt, och vi har än så länge inte fått svar på varför.

Flytten som skulle ha skett förra veckan gick inte att genomföra på grund av att vår databas var tyngre än vad vi fått uppgift om. Vår nya leverantör arbetar prioriterat med detta, men vi är alltså kvar hos vår gamla fram till dess. Vi förbereder för flytt än en gång och kommer att informera mer om det framöver.

Observera att flytten i sig innebär inte några förändringar när det gäller funktioner och prestanda, men kommer att innebära avsevärt större möjligheter till utveckling och förbättring på sikt.

Den största anledningen till flytten är rent ekonomisk, att det på sikt kommer att bli betydligt billigare att äga programmet än att hyra det. En annan anledning är att vi själva kommer bestämma hur vi vill utveckla programmet i framtiden, och inte kommer vara beroende av en ägare som inte är intresserad av eller insatt i vår verksamhet.

De här ändringar slår inte igenom bara för att vi nu flyttar programmet från en plattform till en annan, utan det är en investering och utveckling på sikt.

Vi har en lång prioriterings- och önskelista som vi kommer att börja beta av allteftersom när flytten är genomförd och systemet är stabilt. Inledningsvis lägger vi prio på VM.

Föregående nyhet

Landslaget 2018

Våra huvudsponsorer