Tack för de här åren, och lycka till

Som tidigare ordförande i Svenska Agilityklubben vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla de ledamöter och suppleanter som jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med under åren. Det har varit fantastiskt lärorika år som jag inte hade velat vara utan.

Ett särskilt tack för gott arbete under 2017 riktar jag till den senaste styrelsen. Mitt varmaste tack nummer ett går till Fredrika Jonasson som på ett mycket professionellt sätt deltagit i styrelsearbetet och bidragit med hög integritet och stor respekt och kunskap för våra regler, riktlinjer och policys och därmed bidragit till ett kvalitetssäkert arbete i styrelsen. Ett jättestort tack vill jag också rikta till Ewa Lundin på SAgiKs kansli för hennes outtröttliga arbete och uppbackning. Mitt sista tusenfaldiga tack  går till vår klippa som kassör, Sven Åfeldt. Inte ett kvitto har passerat din granskande blick.

Lördagens årsmöte blev kanske en smula överraskande, men jag som person hade börjat planera för att detta skulle vara min sista mandatperiod och jag hade också förberett mig för att under året börja lämna över det arbete jag gjort sedan 2014 till en förhoppningsvis kommande ordförande.

Nu föll det sig så lyckligt att Thomas Juréhn hade anmält sitt intresse till ordförandeposten och han fick också ett stort stöd av årsmötet vid den slutna röstningen. Det innebar att jag redan nu, med gott samvete, kunde tacka för mig då jag visste att när årsmötet var slut så skulle det att finnas en fulltalig styrelse med en ordförande som hade årsmötets stöd och var villig att ta över ansvaret tillsammans med gamla och nya medarbetare i styrelsen. Bättre tid för förändringen kan det knappast bli, tänker jag.

Jag har sett att det finns frågor om VM-gruppen och jag vill vara tydlig med att det är styrelsen för Svenska Agilityklubben som har uppdraget att leda VM-arbetet. Det är nödvändigt att det sitter en person eller flera personer från styrelsen i VM-gruppen som har mandat att fatta beslut, sluta avtal och framförallt ta ansvar för ekonomin. Tidigare styrelse beslutade att ordförande skulle ha den rollen. Jag är aldrig tillfrågad att driva VM-gruppen utifrån min person, utan enbart i rollen som styrelseledamot med fullständiga mandat.

Nu tar Thomas över ordförandeklubban och styrelsen har uppdraget att arbeta vidare för att genomföra VM så de behöver några dagar på sig att sätta sig in i jobbet och se över vilka som kan arbeta vidare. Befintlig grupp eller andra.

Med detta vill jag tacka för de gångna årens förtroende och önska den nya styrelsen mitt varmaste lycka till!

Christianne Simson

Föregående nyhet

Klassfördelning under VM

Våra huvudsponsorer