Protokoll nummer 11

16 januari hade Agilityklubben årets första styrelsemöte. Ett mycket givande möte men många bra diskussioner där samtliga styrelsemedlemmar var närvarande. Protokollet finns här.

COVID-19 har satt spår i många föreningars resultatrapport, så även i Agilityklubbens. Resultatet kommer vara hanterbart tack vare eget kapital men verksamheten 2021 kommer behöva rikta in sig på att inte spendera mer än nödvändigt.

Regelrevideringsprocessen

Många av er har deltagit i regelrevideringsprocessen. Detta är vi mycket tacksamma för, tillsammans utvecklar och förbättrar vi agilityn! Regelrevideringsgruppen har kunnat sköta alla sina uppgifter helt digitalt vilket i sig är imponerande. De regler som är tänkta att börja gälla 2022 kommer inom de närmsta dagarna att lämnas in till SKK. Vissa av de förslagna reglerna driver utvecklingskostnader i AGIDA, exempelvis digitalisering av tävlingsbok. I dagsläget när vi inte vet när vi får börja tävla igen vet Agilityklubben inte om man kommer ha råd att utveckla det som behövs i AGIDA. Därför har regelrevideringsgruppen fått i uppdrag att tillfråga SKK om det är möjligt att endast genomföra de regelförändringar som inte driver kostnader 2022 och skjuta resterande till 2023. Om det blir så kommer vi givetvis informera mycket tydligt kring detta.

Landslaget

Vi vet fortfarande inte om mästerskap kommer kunna genomföras år 2021. FCI kommer att ha ett möte i februari, efter detta hoppas Agilityklubben få mer information kring årets mästerskap och därefter kunna planera aktiviteter för årets landslag. Det vi vet redan nu är att om mästerskapen blir av kommer Agilityklubben inte ha pengar till att stötta landslagsekipage ekonomiskt på samma sätt som tidigare år. Datum för LLU kan komma att skjutas fram för att kunna genomföras, om detta beslutas kommer det tydligt kommuniceras.

SM 2021

Ystad BK och Sagik Malmö har meddelat att de inte längre kan vara arrangörer för SM 2021. Detta pga. det rådande läget med COVID-19. Därmed rivs de planerade datumen för SM upp. Vi tackar Ystad BK och Sagik Malmö som lagt ner mycket möda på att vrida och vända på planering i en svår tid.

Styrelsen har samtidigt fått in en ansökan från en arrangör som vill arrangera de individuella klasserna. Agilityklubben kommer föra en djupare dialog med denna arrangör innan ett beslut kan tas. Vi ställer oss öppna till att dela på det individuella- och lag-sm.

Tävlingar 2021

Agilityklubbens förbud mot att arrangera officiella agilitytävlingar gäller fortfarande tillsvidare.

Mötet beslutade att slopa regeln om 3 månaders syndighet i AGIDA de första 4 månaderna efter att det blivit tillåtet att arrangera tävlingar.

Anmälningsavgift för officiella individuella starter

Mötet beslutade att höja anmälningsavgifter för en officiell individuell från 70 till 80 kr. Höjningen på 10 kr kommer fördelas lika mellan arrangören och Agilityklubben. Detta gör vi strategiskt för att få igång ekonomin för arrangörer och för att vi ska få fler kronor i Svenska Agilityklubbens kassa att fördela på klubbens verksamhet.

I samma andetag kan vi notera att stambokföringsavgiften till SKK är höjd från 9 kr till 10 kr från nyår 2021.

Skrivelse om långt mellan hinder vid tävling

Styrelsen har fått in en skrivelse som belyser ett problem att man allt för ofta upplever att avstånd på tävlingar är längre än det tillåtna meterantalet.

Styrelsens svar på detta är att regeln för avstånd mellan hindren ska, precis som alla andra regler efterlevas.

Så vi längtar efter tävlingar igen! Förhoppningsvis kan vi snart göra det digitalt.

 

Föregående nyhet

Protokoll nummer 12

Våra huvudsponsorer